Laméris

Privacy- en Cookieverklaring

Laméris hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy, ook als je onze website bezoekt. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De persoonlijke gegevens die je via de website van Laméris invult worden uitsluitend gebruikt om aanvragen af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat om namen, adressen, geboortedatum en andere gevraagde gegevens.

Jouw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of je daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming hebt gegeven.
Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Dan kun je dit kenbaar maken via info@lameris-group.nl.

Cookieverklaring

Laméris maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies*. Laméris maakt op deze website gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. Laméris heeft
Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook jouw surfgedrag niet kan herleiden tot jou
als persoon.
Verder maakt Laméris op deze website gebruik van functionele cookies, welke het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met jouw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van jouw browser verwijderd.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. Je kunt het gebruik van analytische en functionele cookies via de instellingen van jouw browser weigeren. * Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Wijzig mijn cookievoorkeuren

Wijziging van deze verklaring
Laméris behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent. Heb je een privacygerelateerde vraag of wil je een (potentieel) datalek of beveiligingsincident bij ons melden?
Neem dan contact op via info@lameris-group.nl.

Deel dit project: