Laméris

Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Laméris (www.lameris-group.nl) (hierna: de website). De website is eigendom van Laméris B.V. (hierna: Laméris). Door de websites te bezoeken en/of de op of via de websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden je aan de disclaimer nauwkeurig
door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel Laméris grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de websites niet meer actueel, volledig of correct is. Laméris is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Laméris garandeert
evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Laméris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de websites gepubliceerde informatie. Informatie op sites waar naar gelinkt wordt Laméris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites. De informatie op deze externe websites is door Laméris niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Laméris, dan wel bij Laméris rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laméris of de toestemming van
de rechthebbende. Je mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laméris een koppeling naar een pagina van de website van Laméris, de website van Laméris aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Laméris behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Laméris is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Laméris hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy, ook als je onze website bezoekt. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De persoonlijke gegevens die je via de website van Laméris invult worden uitsluitend gebruikt om aanvragen af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat om namen, adressen, geboortedatum en andere gevraagde gegevens.
Jouw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of je daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming hebt gegeven.
Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Dan kun je dit kenbaar maken via info@lameris-group.nl.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruikt Laméris cookies. Zie voor meer informatie
de cookieverklaring.

Deel dit project: