Klik hier om de Privacyverklaring van Lameris te bekijken

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Via bovenstaande link kunt u onze privacyverklaring downloaden en bekijken.